Activiteitengroepen

Onder de bezielende leiding van Jos van Gerwen (buurtbeheerder van woningbouwvereniging Domein en ondersteund door David Hearn (complexbeheerder van woningbouw vereniging Domein) zijn in de zomer van 2007 een aantal bewoners van het appartementencomplex “Paulusstaete” de koppen bij elkaar gestoken om te kijken of het niet mogelijk zou zijn weer aan aantal activiteiten voor de bewoners te gaan organiseren. Er moest op sociaal vlak wat gedaan worden om de bewoners/sters van 144 wooneenheden voor 55 plussers weer achter de geraniums uit te krijgen en samen dingen te gaan ondernemen.
In augustus 2007 kwamen de eerste ideeën op tafel waar aan gewerkt kon worden. Besloten werd om met Kerstmis in het kerkwijkcentrum een aangeklede kerst babbelborrel te gaan organiseren. Vervolgens werd er besloten om ingaande januari 2008 te kijken of er b.v. interesse was om met de bewoners een paar keer per jaar samen informeel uit te gaan eten, een Jeu de Boules club op te richten (Domein zou zorgen voor het repareren van de baan), voorlichtingsmiddagen te gaan organiseren, te gaan kaarten of een hobbyclub van de grond te tillen. Afgesproken werd dat de nieuwe activiteitengroepen zouden gaan vallen onder de nog op te richten bewonerscommissie, maar dat iedere groep zelf verantwoordelijk zou zijn voor hun activiteit. Voor eventuele financiële, materiële of organisatorische ondersteuning kon men zich wenden tot een door de commissie aangestelde contactpersoon die zou kijken wat er gedaan kon worden.
2008 werd voor een aantal ideeën een groot succes.
De eerste kerst babbel borrel in 1970 werd bezocht door 80 bewoners/sters die o.a. door financiele steun van Domein en de inzet van een aantal vrijwilligers grandioos aan de verwachtingen voldeed. Onder het genot van een hapje en een drankje kon je merken dat het informele samen zijn veel mensen goed deed. Er werd kennis gemaakt met medebewoners die al jaren bij elkaar woonden maar nooit verder waren gekomen dan een goede morgen of goed avond zeggen.
Er werd een volledig verzorgde busreis naar Belgie georganiseerd waar we o.a. bedevaartplaats Bannaux hebben bezocht. 50 bewoners/sters deden daaraan mee.
Er werd een eetclub opgericht die drie keer een gezamenlijk eten bedacht wat steeds anders was. Met gemiddeld 60 medebewoners werd een keer chinees gegeten en een keer kon men genieten van drie soorten stamppot met drie verschillende soorten vlees.
Ook het Jeu de Boulen liep door het mooie weer heel aardig. Op diverse avonden/middagen werd er gespeeld en aan toeschouwers (buurters) was geen gebrek. Een paar ervaren oude rotten zorgden voor de begeleiding van de deelnemers/sters. Ook was er belangstelling door wijkbewoners. De hobbyclub vond onderdak in het kerkwijkcentrum en startte met 18 mensen. Er werden kaarten gemaakt, gebreid, gehaakt, Hardanger geëxperimenteerd, koffie/thee gedronken en gebuurt. Dit alles onderleiding van weer andere vrijwilligsters.
Ook is er spontaan een visclubje ontstaan.
2 keer per jaar komen de vrijwilligers/sters van de diverse activiteitengroepen bij elkaar om het jaar voor te bespreken en af te sluiten.
Ook maken zij via de bewonerscommissie deel uit van leefbaar Kronehoef en is het stedelijk buurtcontract ondertekend. Via de bewonerscommissie worden de activiteitengroepen deels behalve door woningbouwvereniging Domein ook door de