Grof Afvalgroep

Nadat er steeds meer irritatie was ontstaan over het omzeilen van het verbod om grof huisvuil te storten in de huisvuilzakken containers is er spontaan een groepje ontstaan dat het u van het stortprobleem af wil helpen. Tegen een geringe vergoeding willen zij dat voor u doen. U kunt daarover alleen een afspraak maken door bij een van beiden een briefje in de brievenbus te doen.
Dus niet telefonisch en ook niet aan hun deur een afspraak proberen te maken.

Contactpersonen:

  • Frans Cremers Via brievenbus Pauluskerkplein 71.
  • Henri Engelen. Via brievenbus Pauluskerkplein 73.