Belangrijke adressen

 • Gemeente Eindhoven:
  14040 of e-mail gemeente@eindhoven.nl met naam, adres, tel. en e-mailadres.
  (kapot wegdek, zwerfvuil, kapotte stoeptegels, huisvuil)
 • Endinet Storingsdienst:
  2432222 of e-mail storingsdienst@endinet.nl
  (Kapotte straatverlichting met naam, adres, telf, e-mail adres en nummer lichtmast.)
 • Graffiti Verwijderen:
  Graffiti melden doet u via de site www.graffitimelden.nl
 • Politie Brabant Zuid-Oost:
  0900-8844 (politie-afdelingen voor geen spoedeisende zaken en afspraak maken voor het doen van aangifte)
 • 112 (alarmnummer politie,brandweer, ambulance)
 • 0800-7000 (anoniem melden misdrijven)
 • 0900-1844 (voor doven en slechthorenden niet spoedeisende zaken politie)
 • Openingstijden winkels